top of page
חמצן

אוזון הוא מולקולה אטומית משולשת והוא הרבה פחות יציב מדו-אטומי כמו חמצן, הוא מגיב מהר ובעל רמה גבוהה של אנרגיה, אך לא ניתן לאחסן אותו.

לצורך כך, רבים ממחוללי האוזון משתמשים באספקה קבועה של מיכל חמצן.

אם יש ברשותך מחולל אוזון או שאתה בעצמך מייצר אוזון, יהיה זה רעיון מצויין להחליף את מיכלי החמצן או כל פתרון אחר במחולל חמצן, מה שייתן לך חופש, עצמאיות וזרימת חמצן רציפה.

אוזון מיוצר או מהאוויר או מחמצן אך בכל זאת, יותר קל לייצר אוזון מחמצן מאשר מהאוויר הפתוח, כך שהיעילות האנרגתית טובה בהרבה במקרה של החמצן.

בנוסף, ריכוז גבוה של אוזון יכול להווצר אך ורק על ידי חמצן.

 

לאוזון שימושים רבים:

טיפול וחיטוי המים בבריכות ספא

טיפול במי השקיה

חיסול ריחות מהאוויר

אחסנת מזון

טיפול במי שתיה

תהליכי חמצון תעשייתיים.

תהליכי הלבנה

bottom of page