top of page
חמצן

גידולי דגים, או חקלאות ימית, היא תעשייה משגשגת. הדרישות ההולכות וגדלות של הלקוחות מפעילות לחץ על מגדלי הדגים להגביר את קצב הייצור שלהם.

ייצור הדגכים יכול לגדול ככל שכמות החמצן במים גדולה יותר.

מחולל חמצן הפועל בשיטת PSA (קישור- מה זה שיטת הPSA) הוא בטוח, אמין וקל לתפעול.

מחוללים גדולים יותר נמצאים בכלובים בים ובבריכות הדגים.

הדגמים נעים בטווח של החל מ5 ועד 150 קוב שעה של חמצן נקי.

 

היתרונות של שימוש במחוללי חמצן בחקלאות הימית:

עליה בכמות הייצור על ידי שמירת רמה גבוהה של חמצן מומס.

מניעת יצירת קיפאון (קרח, שברי קרח) במהלך החורף.

הגדלת תוכן החמצן בהשוואה לבריכות בעלות אספקת אוויר רגילה

רמות נקיון חמצן אחיד לאורך כל זמן התפעול.

ניתן לספק חמצן למחולל אוזון קיים עבור חיטוי.

bottom of page