top of page
חנקן
הזרקת דפוס

חנקן משמש לשיפור האיכות והחוזק של מוצרי פלסטיק. פלסטיק נוזלי מוזרק לתוך התבנית , וכאשר הפולימר מתחיל להתגבש, חנקן בלחץ גבוה נכנס על מנת לדחוף את הפלסטיק לתוך כל חלקי התבנית.

הזרקה לתבנית מאפשרת עיצוב גמיש יותר למוצרים, הורדה במשקל החלקים וחסכון בעלויות.

bottom of page