top of page
חמצן

טיפול במי שפכים הוא תהליך של הסרת מרכיבים ממי השפים.

החדרת חמצן בקרקע מאפשרת הגדלה דרמטית של שרידות הבקטריות והתחדשות.

ללא קשר למצב, אפילו באקלים חם במיוחד או בחודשי הקיץ בהם רמת החמצן בשפל והצריכה גבוהה ביותר,

ספיקה יציבה של חמצן ממחולל חמצן היא אידיאלית עבור תהליך הזרקת החמצן לבסיס המים המטופלים תוך שמירה על עלויות נמוכות יחסית.

bottom of page