top of page
חנקן

ניפוח הצמיגים בחנקן מאריך את חיי הצמיג בגלל אי ספיגה של אדי מים/ לחות וחמצן לתוך השכבות הפנימיות של הצמיג ( דפוזיה).

מילוי צמיגים בחנקן במקום אוויר מאריך את חיי הצמיג בכ30%.

אנו מספקים לכל הפנצ'ריות, קטנות כגדולות מחוללי חנקן למטרה זו. ניתן להתאים לכל לקוח את המחולל המתאים לו.

bottom of page