top of page
מוצרים ואפליקציות נוספות
עמדת מילוי בלונים - מנוזל לגז:
 

תחנה המסוגלת למלא סוללות בלונים בגז ממקור נוזלי. הנוזלים המתאימים הם חמצן, חנקן וארגון. מתאים למפעלים בינוניים עד גדולים, אשר מעדיפים רכישה של גזים בצורה נוזלית.

 

לפרטים נוספים ונתונים, צור קשר

 

 
FS(Filling Station) Mini:

 

תחנת מילוי חמצן/חנקן קטנה וקומפקטית, בעלת יכולות מילוי סוללות בלונים .

ניידת, קלה לתפעול, אוטומאטית, בעלת חיישן לניטור טוהר הגז ועוד..

מתאים לבתי חולים ולכל לקוח אחר אשר נדרש למלא סוללות בלוני חנקן/חמצן בצורה יעילה, ללא תפיסה של שטח רב עבור המכונה בזכות מידותיה הקטנות.

 

לפרטים נוספים ונתונים, צור קשר

 

 
תחנת מילוי חמצן/ חנקן ניידת:

 

התחנה מורכבת מכל המכלולים הדרושים לקיום תחנה סטנדרטית(מדחס, מייבש, מחולל וכו') כל אלה מסופקים ללקוח במכולה אינטגרלית, תקנית,בעלת רמפה ייעודת להנחת הבלונים למילוי. מאפיינים: -נייד, ניתן להובלה - "Plug&Play" -חבר והפעל - תוכנן פעילות חוץ, המכולה מוגנת מפני נזקי הסביבה. -מסוגל למלא בלונים בכל מידה עד לחץ של 200BAR.

 

לפרטים נוספים ונתונים, צור קשר

 

 
תחנת חנקן /חמצן ניידת:

 

תחנה המייצרת חנקן או חמצן עבור כל צורך, אשר בנויה בצורה אינטגראלית במכולה תקנית וניידת. הפתרון המושלם לאספקת חמצן או חנקן בכל מקום. מאפיינים: -נייד, ניתן להובלה - "Plug&Play" -חבר והפעל - תוכנן פעילות חוץ, המכולה מוגנת מפני נזקי הסביבה. -לחץ סטנדרטי של יציאת חנקן 5bar , ניתן לספק לחץ גבוה יותר ע"פ דרישה. - טווח טוהר חנקן החל מ 99.5% עד ל 99.999%. -אופציה לאזעקה ומערכות מעקב נוספות.

 

לפרטים נוספים ונתונים, צור קשר

 

 
bottom of page