top of page

עוד מחולל חנקן שהגיע אלינו לתיקון

בתמונה ניתן לראות את מתקן ההרצה שלנו למחוללי חנקן/חמצן מחובר למחולל שזה עתה הגיע אלינו לצורך שיפוץ.

בזכות מתקן ההרצה ניתן לבדוק ולאמת את כל הפרמטרים הרלוונטים ולמעשה לגלות כל בעיה שמפריעה לתפקוד תקין של המחולל, רק אצלנו

ToolooTeam.

מחולל חנקן שיפוץ


bottom of page